ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และ 9 บัญญัติว่าหน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วช.

หรือ
คลิ๊กที่นี่ เพื่อตอบแบบสอบถาม


ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ กล่องรับความคิดเห็น
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ วช. อาคาร วช. ชั้น 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ /ข่าวกิจกรรม