ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

การสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง วช. และ ICSSR

  • 29 July 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 357
  • Comments

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองการต่างประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900

โทร 0-2561-2445 ต่อ 203

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Print