ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ขอเชิญร่วม "กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation"

  • 3 September 2020
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 1102
  • Comments

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วม "กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation" ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 20 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและลงทะเบียนที่​ Link ด้านล่างนี้
Print