“วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” ช่วงเสวนาภาคบ่าย 13.30-15.30 น.

  • 26 May 2021
  • Author: PMG
  • Number of views: 196
  • 0 Comments
“วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” ช่วงเสวนาภาคบ่าย 13.30-15.30 น.
"วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” ช่วงเสวนาภาคบ่าย 13.30-15.30 น.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟัง การเสวนา เรื่อง “การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่ ประเด็นศึกษา Covid-19”
ผู้ร่วมเสวนา โดย
-ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
-ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
-ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
-นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
-ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ บพข.
ดาเนินการเสวนา โดย
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล นายกสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

วันพฤหัสที่ 27 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30-15.30 น.

และยังสามารถติดตามการนาเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย การป้องกัน การดูแลรักษา การแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการสถานการณ์อันเนื่องมาจาก Covid-19 ในรูปแบบออนไลน์

สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : NRCTofficial
และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบ Zoom : https://covid-19research.nrct.go.th/index.php/
Print
 
Tags:
Rate this article:
No rating
«September 2021»
MonTueWedThuFriSatSun
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910