คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

คำสั่งสำนักงาน คำสั่งที่ รายละเอียด
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  434/2564 คลิ๊ก
 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  252/2564 คลิ๊ก

รายงานการประชุม รายละเอียด
 ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1-2563

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ รายละเอียด
 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2562 คลิ๊ก
 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2563 คลิ๊ก
 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2564 คลิ๊ก