ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม

วช. เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ณ กรมประชาสัมพันธ์

วช. เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ณ กรมประชาสัมพันธ์

    เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายคีรีวัฒน์  อ้นพร้อม และคณะ ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์และศูนย์ฯ ทางกายภาพ / อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ปัญหา การดำเนินงานและนำชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์  ซึ่ง วช. ได้รับแนวคิด เทคนิคต่างๆ จากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ วช. ให้ดียิ่งขึ้น 

Print