ที่อยู่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-1370 ถึง 9 และ 0-2561-2445
โทรสาร : 0-2579-2289
อีเมล์ : [email protected]ถาม-ตอบ (Q&A)


แผนที่ google Map วช.