ที่อยู่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2579-1370 ถึง 9 และ 0-2561-2445
แฟกต์ 
0-2579-2289
อีเมล saraban@nrct.go.th
--------------------------------------------------------
National Research Council of Thailand
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
196 Phaholothin Rd. Chatujak Distric,
Bangkok 10900
Telephone : 0-2579-1370 ถึง 9 และ 0-2561-2445
FAX : 0-2579-2289
e-mail : saraban@nrct.go.thถาม-ตอบ (Q&A)


แผนที่ google Map วช.