ประกาศรับสมัครทุนเสริมสถานทูตฝรั่งเศสแก่นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

  • 17 February 2021
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 8250

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา คปก. ที่สนใจศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส สมัครขอรับทุนเสริมแก่นักศึกษา คปก. เพื่อไปศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้ 
  • - เงินรายเดือน 1,200 EUR (ระยะเวลา 6 เดือน) 
  • - ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส 
  • - ที่พักราคาพิเศษโดย Campus France ในการดูแลจัดหาที่พัก 
  • - ฟรีค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
  • - คอร์สอบรมภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Link เพิ่มเติมด้านล่าง โดยส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วน พร้อมสแกนไฟล์เป็น PDF กลับมายัง วช. ทางเมล rgj.phd@nrct.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ สถานทูตฝรั่งเศสจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลไปยังผู้สมัครโดยตรง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น 4 อาคาร วช 2 เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ผู้ประสานงาน : คุณปิติ ดุรงคเดช โทร. 02 579 1370-9 ต่อ 424

Print

Categories