ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชาวไทยเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ ประจำปี 2567 (STS forum Young Leaders Program 2024)

  • 1 May 2024
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 1009
ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชาวไทยเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ ประจำปี 2567 (STS forum Young Leaders Program 2024)
วช. ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชาวไทย (อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2567) ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ ประจำปี 2567 (STS forum Young Leaders Program 2024) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ “Dialogue between Young Leaders and Nobel Laureates” ในวันที่ 5 ตุลาคม 2567 และการประชุม “STS forum 2024 – the 21st Annual Meeting” ในวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2567 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะได้รับโอกาสในการร่วมพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยรุ่นเยาว์ด้วยกันและกับผู้นำและบุคคลสำคัญในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก

--------------------------------------------------------

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://shorturl.at/ipHT6 และยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบมาทางอีเมล irr@nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2567
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 204, 206 และอีเมล irr@nrct.go.th ทุกวันในเวลาราชการ
Print

Categories