วช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางสาวสุกัญญา อามีน ผู้อำนวยการภารกิจขับเคลื่อนนโยบายโดยการวิจัย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์โครงการ เมื่อวันจันทร์ที่
6 พฤษภาคม 2567

การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2567 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2567 จำนวน 5 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาและตอบโจทย์การท้าทายของสังคม เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนเป็นการบูรณาการการดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรด้านการวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธิปิดโครงการฝึกอบรมฯ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี รองศาสตรจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม และ ดร.อรสุดา เจริญรัถ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก
เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและแผน กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 โดยมีนางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ผ่านการอบรม ในการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ และผ่านเกณฑ์ของการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตร จำนวน 83 คน จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 34 คนและจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน  49 คน โดยผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ (ลูกไก่) มีการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ ตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566 - 2570 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ตามเรื่องที่สนใจ ได้แก่ กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 8 โครงการ ที่มีการบูรณาการหลากหลายสาขาให้มีคุณภาพ และสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศหรือพื้นที่ อีกทั้ง ยังมีการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยเพื่อบูรณาการร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป
Print
«May 2024»
MonTueWedThuFriSatSun
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789