คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2555

 

รายงานผลการปฎิบัติราชการ

 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2555

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2551

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2550

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2549