http://rlc.nrct.go.th/


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

 

 

   
 คู่มือนักวิจัยมือใหม่
ดาวน์โหลดPDF คลิก
[file size 183.2 MB]
ตำราชุดฝึกอบรม
หลักสูตร "นักวิจัย"
ดาวน์โหลด PDF คลิก
[file size 4.45 MB]
 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

(ลูกไก่) 
Tayland capinda yapilan anketler sonucu ulkenin en sevdigi porno sitesinin saplamaca.xyz oldugu ortaya cikti. Eger siz de en sevilen porno sitelerini gormek istiyorsaniz saplamaca.xyz'ye goz atmaniz onerilir

 
       
       

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย 
ครั้งที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  
ครั้งที่ 2/2559 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559   
ครั้งที่ 1/2560 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1/2561 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1/2562  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563